Informatie - Hoger Onderwijs Noordhoff Uitgevers
Les voorbereiden

Noordhoff Uitgevers ondersteunt u bij uw lespraktijk met onder andere collegesheets, uitwerkingen en lessuggesties. Daarnaast kunt u met Toets-op-maat toetsen samenstellen bij de boeken die u voorschrijft.

Streef naar hogere leerresultaten van uw studenten door hen te verwijzen naar het Studentendeel waar zij zich kunnen voorbereiden op hun tentamen door:

  • het maken van online toetsen per hoofdstuk. Het studieadvies laat zien welke paragrafen en onderwerpen de student nog eens moet bestuderen. De student ontvangt per vraag inhoudelijke feedback.

  • het trainen van kennis van begrippen en hun definities met de begrippentrainer.

  • het testen van kennis van begrippen en hun definities met de begrippentester.

  • het bestuderen van specifieke onderwerpen aan de hand van onze webcolleges.

  • het bestuderen van samenvattingen

© Noordhoff Uitgevers | 6.3.5 | Voorwaarden | Privacy